Flamingo Inn

Enjoy seven miles of wide, spacious, sandy white beaches